Korzystając z sieci doświadczonych rzeczoznawców Motoexpert jesteśmy gotowi wykonać usługi rzeczoznawcze i eksperckie w krótkim czasie na terenie całego kraju.
Zakres usług ponadstandardowych uzgadniany jest każdorazowo z klientem.

W ramach zleceń nietypowych wykonujemy:

  • analizy kosztów obsługi floty lub parku maszyn w firmach i placówkach Zleceniodawcy,
  • inwentaryzacje,
  • prognozy kosztów eksploatacji,
  • przygotowanie Warunków Technicznych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ramach Ustawy Zamówień Publicznych tak, aby opis przedmiotu zamówienia nie wskazywał jednego możliwego dostawcy,
  • weryfikacja zgodności dostarczonego produktu w ramach postępowania przetargowego z nałożonymi wymaganiami Warunków Technicznych SIWZ;
  • konsultacje techniczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego; sprawności pojazdów;
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)