Usługi w zakresie maszyn i urządzeń wykonujemy według wypracowanych standardów MOTOEXPERT S.C oraz dr. Klimka i wydawnictwa BOMIS. Przy naszych usługach uwzględniamy wytyczne i wymagania naszych klientów.

Na potrzeby klientów przygotowujemy opinię dotyczące stanu technicznego maszyn i urządzeń, przyczyn powstałych uszkodzeń, zgodności z dokumentacją oraz wycen.

Przy wycenach maszyn uwzględniamy:

 • identyfikację przedmiotu wyceny,
 • weryfikację wyposażenia (seryjne i dodatkowe)
 • weryfikacja maszyny w działaniu
 • ocena stanu technicznego lub ustalenie zakresu niesprawności z opisem braków i uszkodzeń

Wartość bazową potwierdzamy aktualnymi notowaniami rynkowymi (przykładowa, aktualnie dostępna oferta rynkowa) oraz konsultując z producentami lub dystrybutorami danej maszyny na całym świecie.

Do czynników które trzeba określić i wziąć pod uwagę przy wycenie maszyn i urządzeń bez względu na rodzaj zastosowanego podejścia i metody wyceny  należą przede wszystkim :

 • elementy danych identyfikacyjnych ustalone podczas inwentaryzacji / oględzin
 • opis konstrukcji i przeznaczenia
 • podstawowe nominalne dane techniczne
 • informacje dotyczące stanu technicznego oraz wartości miar zużycia podstawowych zespołów
 • informacje o eksploatacji i o przeprowadzonych naprawach
 • informacje o ewentualnych koniecznych naprawach
 • informacja dotycząca rynku (pierwotnego, wtórnego oraz produktów wytwarzanych)

Obliczanie wartości rynkowej dokonujemy metodą porównawczą, kosztową lub mieszaną.

METODA PORÓWNAWCZA :

 • jest najczęściej stosowaną metodą. Polega na analizie bieżących wartości ofertowych lub transakcyjnych takich samych lub podobnych do przedmiotu wyceny aktyw. Ceny pozyskuje się najczęściej z banku danych zawartych transakcji, od pośredników zajmujących się handlem używanymi maszynami oraz użytkowników i producentów podobnych przedmiotów, a w opracowaniu wskazane jest źródło informacji o cenie oraz wyspecjalizowanych witryn internetowych. Jeśli porównywalne środki techniczne nie są dokładnie takie same, jak środek wyceniany, różnią się cechami i atrybutami wtedy rzeczoznawca dokonuje korekt w stosunku do wartości środków porównywalnych. Korekty te wynikają najczęściej ze stanu technicznego, wieku, modelu (wydajności, rozmiarów), lokalizacji, a także ze względu na inne atrybuty różniące obiekt porównywany z wycenianym.

METODA KOSZTOWA :

 • polega na urealnieniu wartości maszyny nowej w takiej samej lub podobnej konfiguracji przy uwzględnieniu zużycia, popytu na rynku wtórnym oraz badaniu pod kątem następcy technologicznego. Metodę tą stosuje się w przypadku trudności z pozyskaniem wartości rynkowych porównawczych. Podejście kosztowe oparte jest na założeniu, że świadomy tzn. poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca nie zapłaci więcej za środek techniczny niż koszt wytworzenia środka zastępczego o tej samej użyteczności jak środek wyceniany. Podejście to zakłada, że maksymalną wartością środka technicznego dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku) wartości liczonym kolejno, zaistniałym do daty wyceny – korekty z przyczyn fizycznych, ekonomicznych i funkcjonalnych. Punktem początkowym wyceny w podejściu kosztowym jest określenie kosztu odtworzenia środka technicznego nowego lub kosztu zastąpienia środka technicznego nowego.

Stopień utraty wartości z przyczyn fizycznych / fizykochemicznych

 • jest przybliżoną oceną liczbową spadku wartości z przyczyn utraty zdatności obiektu (utraty przydatności do dalszego działania) opartą na ocenie miar jego zużycia w wyniku eksploatacji lub jej braku, w rezultacie normalnego użytkowania i / lub awarii i z uwzględnieniem przeprowadzonych napraw jeśli były dokonywane.

Stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych (wewnętrznych)

 • Utrata wartości z przyczyn funkcjonalnych wynika z faktu pojawienia się na rynku środków i megaukladów technicznych nowszych generacji. Nie występuje ona dla maszyn najnowszej generacji, tzn. dla takich sytuacji jest równa 0. Nie ma liniowej zależności pomiędzy stosunkiem parametrów maszyny wycenianej i maszyny ostatniej generacji, a wysokością stopnia utraty wartości z przyczyn wewnętrznych.

Stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych)

 • Stopień utraty wartości z przyczyn zewnętrznych może nie występować, tzn. wynosić zero lub może mieć znak ujemny co oznacza, że okoliczności zewnętrzne mogą powodować wzrost wartości. Utrata wartości z przyczyn ekonomicznych jest spowodowana spadkiem atrakcyjności rynkowej środka lub megaukładu technicznego.

UWAGA : stopnie utraty wartości nie sumują się tylko wyliczane są metodą deprecjacji – określa oddzielnie każdy rodzaj utraty wartości.

METODA POZOSTAŁOŚCIOWA :
Stosuje się w przypadku urządzeń wyeksploatowanych w 100% lub zniszczonych i z innych powodów przeznaczonych do likwidacji, stosuje się metodę pozostałościową. metodę określającą wartość przedmiotu, który z różnych przyczyn nie nadaje się do dalszej eksploatacji (np.: w przypadku przedmiotów metalowych jest to wartość złomu, w przypadku drewna może to być wartość opałowa lub określająca możliwość zastosowania do zupełnie innych zastosowań np. jako surowiec wtórny), uwzględnia ona wartość samej pozostałości pomniejszoną o koszt demontażu i ewentualnie transportu do miejsca skupu.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)